Strona główna  ›  Aktualności  ›  Archiwum  ›  Rok 2012

Rok 2012

13 grudnia 2012

Założenia programowo-organizacyjne 20. edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Stanisławie Staszicu i jego epoce (Nowy Targ 2013)

W związku z uchwałą numer 8 Walnego Zgromadzenia TPSS z 24 października 2012 roku Zarząd Główny Towarzystwa Szkół Stasziowskich publikuje tekst Założeń programowo-organizacyjnych 20. edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Stanisławie Staszicu i jego epoce, którego finał centralny zostanie rozegrany podczas kolejnego sympozjum szkół staszicowskich w czerwcu 2013 roku w Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. S. Staszica w Nowym Targu.

12 grudnia 2012

Komunikaty z posiedzenia Walnego Zgromadzenia TPSS w dniu 24 października 2012 roku w Radomsku

Zgodnie z zapowiedzią druga część jubileuszowego Ogólnopolskiego Sympozjum Szkół Staszicowskich (którego pierwsza część została zorganizowana w czerwcu br. w Stąporkowie) odbyła się 24 października 2012 roku w gościnnym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. S. Staszica w Radomsku. 

24 października 2012

Zaproszenie do Radomska na Walne Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Szkół Staszicowskich

Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Szkół Staszicowskich zaprasza przedstawicieli szkół klubowych do udziału w Walnym Zgromadzeniu TPSS. Spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Radomsku w dniu 24 października 2012 roku.

25 czerwca 2012

Ogólnopolski Klub Szkół Staszicowskich laureatem nagrody Pozytywista Roku 2011

Z wielką przyjemnością informujemy, że Ogólnopolski Klub Szkół Staszicowskich został laureatem nagrody Pozytywista Roku 2011 (nagroda główna w kategorii za całokształt działalności). Projekt Pozytywista Roku jest od lat realizowany przez Fundację Wokulski. Nagroda jest wyróżnieniem dla osób, firm lub instytucji (współczesnych Wokulskich, Doktorów Judymów i Siłaczek), które zasłużyły się w szczególny i konstruktywny sposób dla swoich społeczności lokalnych, a szerzej - całego społeczeństwa. Nagroda nawiązuje do idei pozytywistycznych - pracy organicznej i pracy u podstaw - w których postać Stanisława Staszica jest mocno zakorzeniona.

20 czerwca 2012

Zaproszenie do Stąporkowa na doroczne spotkanie Ogólnopolskiego Klubu Szkół Staszicowskich

Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Szkoły i Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Stąporkowie oraz Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Szkół Staszicowskich i Rada Dyrektorów Szkół Klubowych TPSS zapraszają do udziału w dorocznym spotkaniu Ogólnopolskiego Klubu Szkół Staszicowskich. Spotkanie odbędzie się w dniach 21 i 22 czerwca 2012 roku w siedzibie ZSP im. S. Staszica w Stąporkowie.

06 czerwca 2012

Komunikat jury w sprawie 19. edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Stanisławie Staszicu i jego epoce (Stąporków 2012)

Jury 19. edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Stanisławie Staszicu i jego epoce (Stąporków 2012) przedstawia w załączniku komunikat w sprawie oceny prac konkursowych - indywidualnych i zespołowych.

04 maja 2012

Komunikat w sprawie 19. edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Stanisławie Staszicu i jego epoce (Stąporków 2012)

W załączniku aktualny komunikat Prezesa ZG TPSS w sprawie 19. edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Stanisławie Staszicu i jego epoce (Stąporków 2012).

02 kwietnia 2012

Konsultacje w sprawie zmiany statutu

Zgodnie z uchwałą Ogólnopolskiego Sympozjum Szkół Staszicowskich podjętą w Pińczowie Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Szkół Staszicowskich przedkłada do konsultacji w środowisku członków i sympatyków Towarzystwa projekt zmian w statucie stowarzyszenia. W załącznikach jest do wglądu pismo przewodnie Prezesa Zarządu Głównego TPSS oraz projektowany tekst statutu Towarzystwa Staszicowskiego. Konsultacje trwają do 30 maja 2012 r.

© 2016 | Ogólnopolski Klubu Szkół Staszicowskich