www.szkolystaszicowskie.pl jest stroną Ogólnopolskiego Klubu Szkół Staszicowskich. Klub skupia szkoły ponadpodstawowe imienia Stanisława Staszica. Jego celem jest organizowanie szeroko pojętej współpracy i wzajemnej pomocy szkół klubowych dla osiągania przez te szkoły oczekiwanych przez społeczeństwo efektów pracy dydaktyczno-wychowawczej. Klub powstał w 1987 roku. Od roku 1990 działa w ramach stowarzyszenia pn. Towarzystwo Przyjaciół Szkół Staszicowskich (od roku 2012 pod zmienioną nazwą Towarzystwo Szkół Staszicowskich).

© 2016 | Ogólnopolski Klubu Szkół Staszicowskich