Historia

Początki ruchu intelektualno-etycznego, z którego wyrósł Ogólnopolski Klub Szkół Staszicowskich, sięgają połowy lat 80. XX wieku. Wiążą się one nierozerwalnie z działalnością byłego Instytutu Kształcenia Zawodowego i jego ówczesnego dyrektora prof. dr. hab. Stanisława Kaczora. Ten ruch rodził się w trakcie organizowanych przez Instytut corocznych spotkań nauczycieli praktyków z przedstawicielami nauki. Seminaria Instytutu Kształcenia Zawodowego były w tamtych latach dla wielu nauczycieli i dyrektorów szkół, zwłaszcza ze środowisk wiejskich i małomiasteczkowych, jedyną okazją do twórczej i otwartej dyskusji pedagogicznej, a także do wymiany doświadczeń i popularyzowania indywidualnych osiągnięć.

 
© 2016 | Ogólnopolski Klubu Szkół Staszicowskich