Komunikaty z posiedzenia Walnego Zgromadzenia TPSS w dniu 24 października 2012 roku w Radomsku
12 grudnia 2012

Zgodnie z zapowiedzią druga część jubileuszowego Ogólnopolskiego Sympozjum Szkół Staszicowskich (którego pierwsza część została zorganizowana w czerwcu br. w Stąporkowie) odbyła się 24 października 2012 roku w gościnnym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. S. Staszica w Radomsku. Spotkanie miało charakter sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia członków Towarzystwa Przyjaciół Szkół Staszicowskich. Wzięli w nim udział uprawomocnieni przedstawiciele 15 szkół klubowych. Zgromadzenie podjęło szereg prawomocnych decyzji i uchwał w sprawach: przyjęcia sprawozdania z działalności Towarzystwa w latach 2009-2012 i udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu; zmian w statucie Towarzystwa; wyboru prezesa oraz pozostałych władz stowarzyszenia na kolejną kadencję; przyjęcia programu działalności na lata 2012-2016; zorganizowania przyszłorocznego XXV sympozjum w Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. S. Staszica w Nowym Targu.

© 2016 | Ogólnopolski Klubu Szkół Staszicowskich