Założenia programowo-organizacyjne 20. edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Stanisławie Staszicu i jego epoce (Nowy Targ 2013)
13 grudnia 2012

W związku z uchwałą numer 8 Walnego Zgromadzenia TPSS z 24 października 2012 roku Zarząd Główny Towarzystwa Szkół Stasziowskich publikuje tekst Założeń programowo-organizacyjnych 20. edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Stanisławie Staszicu i jego epoce, którego finał centralny zostanie rozegrany podczas kolejnego sympozjum szkół staszicowskich w czerwcu 2013 roku w Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. S. Staszica w Nowym Targu.

© 2016 | Ogólnopolski Klubu Szkół Staszicowskich