Komunikat jury w sprawie 19. edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Stanisławie Staszicu i jego epoce (Stąporków 2012)
06 czerwca 2012

Jury 19. edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Stanisławie Staszicu i jego epoce (Stąporków 2012) przedstawia w załączniku komunikat w sprawie oceny prac konkursowych - indywidualnych i zespołowych.

 
© 2016 | Ogólnopolski Klubu Szkół Staszicowskich