Zaproszenie do Radomska na Walne Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Szkół Staszicowskich
24 października 2012

Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Szkół Staszicowskich zaprasza przedstawicieli szkół klubowych do udziału w Walnym Zgromadzeniu TPSS. Spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Radomsku w dniu 24 października 2012 roku. Początek spotkania - w pierwszym terminie godz. 10.30, w drugim terminie godz. 11.30.

Porządek dzienny przewiduje:

1. Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia w latach 2008-2012 oraz podjęcie uchwał, m.in. w sprawie projektu zmian w statucie.

2. Wybory prezesa Towarzystwa oraz Zarządu Głównego i jego Prezydium.

3. Podjęcie uchwały w sprawie programu działalności stowarzyszenia i klubu na lata 2012-2016, w tym w sprawie organizacji sympozjum w 2013 roku.

4. Komunikaty i postanowienia sympozjum oraz Zarządu Głównego w sprawach organizacyjnych.

© 2016 | Ogólnopolski Klubu Szkół Staszicowskich