Ogólnopolski Klub Szkół Staszicowskich laureatem nagrody Pozytywista Roku 2011
25 czerwca 2012

Z wielką przyjemnością informujemy, że Ogólnopolski Klub Szkół Staszicowskich został laureatem nagrody Pozytywista Roku 2011 (nagroda główna w kategorii za całokształt działalności). Projekt Pozytywista Roku jest od lat realizowany przez Fundację Wokulski. Nagroda jest wyróżnieniem dla osób, firm lub instytucji (współczesnych Wokulskich, Doktorów Judymów i Siłaczek), które zasłużyły się w szczególny i konstruktywny sposób dla swoich społeczności lokalnych, a szerzej - całego społeczeństwa. Nagroda nawiązuje do idei pozytywistycznych - pracy organicznej i pracy u podstaw - w których postać Stanisława Staszica jest mocno zakorzeniona.

 

Z równie wielką satysfakcją odnotowujemy, że w tegorocznej edycji projektu Pozytywista Roku 2011 wyróżnienie w kategorii działalność społeczna otrzymał Bronisław Bury, prezes Ogólnopolskiego Klubu Szkół Staszicowskich. Indywidualne wyróżnienie otrzymał za wieloletnią, pełną zaangażowania i pasji pracę na rzecz oświaty oraz życie i działalność zgodne ze Staszicowską dewizą "być narodowi użytecznym".

 

Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpiło podczas uroczystości w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w dniu 25 kwietnia 2012 roku.

 

Więcej informacji (wraz z obszernym serwisem fotograficznym) na stronie www.fundacjawokulski.pl.

© 2016 | Ogólnopolski Klubu Szkół Staszicowskich