Aktualne informacje

Muzeum Stanisława Staszica w Pile jest muzeum biograficznym poświęconym postaci Stanisława Staszica (1755-1826) - jednej z najwybitniejszych osobistości polskiego oświecenia, zarazem najznakomitszemu z pilan. Siedzibą Muzeum S. Staszica jest dawny dom Stasziców przy ulicy Browarnej. Muzeum S. Staszica jest m.in. wydawcą "Zeszytów Staszicowskich"

 
21 maja 2022

Jubileusz szkoły klubowej w Kutnie

Z wielką radością uczestniczyłam w Jubileuszu „Szkoły przy Oporowskiej” w Kutnie. Wreszcie został przerwany stan „letargu” kontaktów szkół klubowych spowodowany pandemią – dzięki Maciejowi Pawłowskiemu, który zadbał o zaproszenie mnie, mogłam reprezentować Towarzystwo Szkół Staszicowskich na wspaniale przygotowanej uroczystości, która odbyła się 29 kwietnia 2022 r.

17 lutego 2021

Komunikat ze spotkania organizacyjnego przedstawicieli szkół klubowych

Niżej publikujemy komunikat prezesa Towarzystwa Szkół Staszicowskich Beaty Baszczyńskiej-Misztal ze spotkania organizacyjnego przedstawicieli szkół klubowych 15 stycznia 2021 r.

14 grudnia 2019

Komunikat o przebiegu i ustaleniach spotkania szkół klubowych w Soczewce k. Płocka

Prezes Towarzystwa Szkół Staszicowskich Beata Baszczyńska-Misztal ogłosiła sprawozdanie z tegorocznego spotkania szkół klubowych oraz walnego zgromadzenia TSS w Soczewce k. Płocka w dniach od 2 do 4 października 2019 r. 

05 grudnia 2019

Spotkanie klubowe 2019 r. - wejście w kolejne 30-lecie Towarzystwa Szkół Staszicowskich (list b. prezesa Bronisława Burego)

W załączniku publikujemy list b. prezesa Towarzystwa Szkół Staszicowskich Bronisława Burego z 2 grudnia 2019 r. w sprawie tegorocznego spotkania klubowego i wyboru nowego prezesa TSS - Beaty Baszczyńskiej-Misztal.

17 grudnia 2018

List prezesa Towarzystwa Szkół Staszicowskich Bronisława Burego z 17 grudnia 2018 r.

W załączniku publikujemy list prezesa Towarzystwa Szkół Staszicowskich Bronisława Burego z 17 grudnia 2018 r. w sprawach organizacyjnych.

14 czerwca 2018

List prezesa Towarzystwa Szkół Staszicowskich z 14 czerwca 2018 r.

W załączniku publikujemy list prezesa Towarzystwa Szkół Staszicowskich Bronisława Burego w sprawach organizacyjnych z 14 czerwca 2018 r.

11 czerwca 2018

Komunikat Zarządu Głównego Towarzystwa Szkół Staszicowskich o odwołaniu tegorocznego spotkania klubowego

Zarząd Główny Towarzystwa Szkół Staszicowskich informuje, że tegoroczne spotkanie klubowe nie odbędzie się. W załączniku publikujemy list prezesa TSS w tej sprawie z 11 czerwca 2018 r.

Wyświetlono pozycje od 11 do 17 z 17
© 2016 | Ogólnopolski Klubu Szkół Staszicowskich