Archiwum

12 grudnia 2012

Komunikaty z posiedzenia Walnego Zgromadzenia TPSS w dniu 24 października 2012 roku w Radomsku

Zgodnie z zapowiedzią druga część jubileuszowego Ogólnopolskiego Sympozjum Szkół Staszicowskich (którego pierwsza część została zorganizowana w czerwcu br. w Stąporkowie) odbyła się 24 października 2012 roku w gościnnym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. S. Staszica w Radomsku. 

24 października 2012

Zaproszenie do Radomska na Walne Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Szkół Staszicowskich

Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Szkół Staszicowskich zaprasza przedstawicieli szkół klubowych do udziału w Walnym Zgromadzeniu TPSS. Spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Radomsku w dniu 24 października 2012 roku.

25 czerwca 2012

Ogólnopolski Klub Szkół Staszicowskich laureatem nagrody Pozytywista Roku 2011

Z wielką przyjemnością informujemy, że Ogólnopolski Klub Szkół Staszicowskich został laureatem nagrody Pozytywista Roku 2011 (nagroda główna w kategorii za całokształt działalności). Projekt Pozytywista Roku jest od lat realizowany przez Fundację Wokulski. Nagroda jest wyróżnieniem dla osób, firm lub instytucji (współczesnych Wokulskich, Doktorów Judymów i Siłaczek), które zasłużyły się w szczególny i konstruktywny sposób dla swoich społeczności lokalnych, a szerzej - całego społeczeństwa. Nagroda nawiązuje do idei pozytywistycznych - pracy organicznej i pracy u podstaw - w których postać Stanisława Staszica jest mocno zakorzeniona.

20 czerwca 2012

Zaproszenie do Stąporkowa na doroczne spotkanie Ogólnopolskiego Klubu Szkół Staszicowskich

Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Szkoły i Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Stąporkowie oraz Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Szkół Staszicowskich i Rada Dyrektorów Szkół Klubowych TPSS zapraszają do udziału w dorocznym spotkaniu Ogólnopolskiego Klubu Szkół Staszicowskich. Spotkanie odbędzie się w dniach 21 i 22 czerwca 2012 roku w siedzibie ZSP im. S. Staszica w Stąporkowie.

06 czerwca 2012

Komunikat jury w sprawie 19. edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Stanisławie Staszicu i jego epoce (Stąporków 2012)

Jury 19. edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Stanisławie Staszicu i jego epoce (Stąporków 2012) przedstawia w załączniku komunikat w sprawie oceny prac konkursowych - indywidualnych i zespołowych.

04 maja 2012

Komunikat w sprawie 19. edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Stanisławie Staszicu i jego epoce (Stąporków 2012)

W załączniku aktualny komunikat Prezesa ZG TPSS w sprawie 19. edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Stanisławie Staszicu i jego epoce (Stąporków 2012).

02 kwietnia 2012

Konsultacje w sprawie zmiany statutu

Zgodnie z uchwałą Ogólnopolskiego Sympozjum Szkół Staszicowskich podjętą w Pińczowie Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Szkół Staszicowskich przedkłada do konsultacji w środowisku członków i sympatyków Towarzystwa projekt zmian w statucie stowarzyszenia. W załącznikach jest do wglądu pismo przewodnie Prezesa Zarządu Głównego TPSS oraz projektowany tekst statutu Towarzystwa Staszicowskiego. Konsultacje trwają do 30 maja 2012 r.

07 grudnia 2011

Założenia programowo-organizacyjne 19. edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Stanisławie Staszicu i jego epoce (Stąporków 2012)

W dniu 6 grudnia 2011 roku podczas posiedzenia Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Szkół Staszicowskich oraz Rady Dyrektorów Szkół Klubowych w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Opocznie przyjęto założenia programowo-organizacyjne 19. edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Stanisławie Staszicu i jego epoce (Stąporków 2012). Tekst założeń w załączniku.

06 grudnia 2011

Komunikat z posiedzenia ZG TPSS i Rady Dyrektorów Szkół Klubowych

W dniu 6 grudnia 2011 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Opocznie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Szkół Staszicowskich i Rady Dyrektorów Szkół Klubowych. Przedmiotem spotkania było omówienie założeń programowo-organizacyjnych 19. edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Stanisławie Staszicu i jego epoce oraz przyjęcie wstępnych założeń organizacyjnych 24. ogólnopolskiego spotkania szkół klubowych w 2012 roku w Stąporkowie. Podczas posiedzenia omówiono również bieżące sprawy organizacyjne.

14 czerwca 2011

Relacja z dorocznego spotkania Ogólnopolskiego Klubu Szkół Staszicowskich w Pińczowie

W dniach 10 i 11 czerwca 2011 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Pińczowie odbyło się doroczne spotkanie Ogólnopolskiego Klubu Szkół Staszicowskich. Podczas spotkania rozegrano finał 18. edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Stanisławie Staszicu i jego epoce oraz odbyto doroczne walne zgromadzenie członków Towarzystwa Przyjaciół Szkół Staszicowskich.

Wyświetlono pozycje od 31 do 40 z 41
© 2016 | Ogólnopolski Klubu Szkół Staszicowskich