Archiwum

18 sierpnia 2014

Zaproszenie na uroczystość odsłonięcia pomnika Staszica w Zamościu

W dniu 26 września br. ma nastąpić uroczyste odsłonięcie pomnika Stanisława Staszica w Zamościu. Będzie to efekt współpracy naszego stowarzyszenia i władz samorządowych miasta Zamościa w upowszechnianiu postaci naszego wielkiego Patrona w środowisku społecznym tego miasta oraz wśród licznie odwiedzających "Padwę Północy" turystów z całego świata. Za podjęcie naszej inicjatywy i jej urzeczywistnienie składamy serdeczne podziękowania władzom samorządowym, a w szczególności Prezydentowi Zamościa p. Marcinowi Zamoyskiemu. Dziękujemy Dyrektorowi Muzeum Zamojskiego p. Andrzejowi Urbańskiemu za osobiste zainteresowanie tym przedsięwzięciem i za jego "pilotowanie".

02 czerwca 2014

Komunikat Zarządu Głównego TSS w sprawie pomnika Staszica w Zamościu

W dniu 2 czerwca br. na adres Prezesa TSS nadesłano pocztą elektroniczną pismo następującej treści:

23 maja 2014

Komunikat w sprawie finału 21. edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Stanisławie Staszicu i jego epoce (Gąbin 2014)

W załączniku podajemy komunikat komisji konkursowej w sprawie przebiegu i oceny części pisemnej finału 21. edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Stanisławie Staszicu i jego epoce.

15 maja 2014

Komunikat w sprawie finału 21. edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Stanisławie Staszicu i jego epoce

Komisja konkursowa informuje, że do finału etapu centralnego konkursu indywidualnego zgłoszono łącznie 11 prac z 10 szkół klubowych (Białobrzegi, Białystok, Grybów, Kościelec, Kutno, Nowy Targ, Opoczno, Piła - dwie prace, Słupsk i Stąporków). Wybory tematów: temat "a" i "c" - po trzy prace; temat "b" - pięć prac. Komisja konkursowa dziękuje autorom, konsultantom oraz kierownictwom ww. szkół klubowych za zgłoszenie udziału w finale konkursu indywidualnego. Aktualnie prace są szczegółowo sprawdzane i oceniane. Wstępne zapoznanie się z ich treścią wskazuje, że do finału ustnego zostanie zaproszonych 10 autorów (ze szkoły w Pile autorka wyżej ocenionej pracy - obie są na ten sam temat).

Komisja konkursowa prosi o bardzo pilne (odwrotne) przekazanie e-mailami adresów internetowych, na których można zapoznawać się z pracami zespołowymi (konkurs zespołowy).

07 stycznia 2014

Założenia programowo-organizacyjne 21. edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Stanisławie Staszicu i jego epoce (Gąbin, 2014)

Zarząd Główny Towarzystwa Szkół Staszicowskich publikuje tekst Założeń programowo-organizacyjnych 21. edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Stanisławie Staszicu i jego epoce, którego finał centralny zostanie rozegrany podczas tegorocznego sympozjum szkół staszicowskich w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie.

02 grudnia 2013

Zgon dr. Stanisława Czarnieckiego

W dniu 27 listopada br. zmarł w Krakowie dr Stanisław Czarniecki, geolog, bibliofil, działacz społeczny i nauczyciel młodzieży, członek honorowy Towarzystwa Szkół Staszicowskich, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Od 1994 r. był stałym uczestnikiem dorocznych spotkań Ogólnopolskiego Klubu Szkół Staszicowskich. Bardzo sobie cenił te spotkania. Były dla niego okazją do poznawania kolejnych społeczności szkół staszicowskich i zarazem dawały mu sposobność oddziaływania w duchu staszicowskim na postawę nauczycieli i młodzieży. Czynne i świadome oddziaływanie w zakresie krzewienia myśli Staszica było dla niego jednym ze sposobów "bycia narodowi użytecznym".

11 czerwca 2013

Relacja z dorocznego spotkania Ogólnopolskiego Klubu Szkół Staszicowskich w Nowym Targu

W dniach 6 i 7 czerwca 2013 r. w Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu odbyło się doroczne spotkanie Ogólnopolskiego Klubu Szkół Staszicowskich. Podczas spotkania rozstrzygnięto finał 20. edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Stanisławie Staszicu i jego epoce oraz odbyto sesję popularnonaukową pt. "Miejsce i znaczenie gór w życiu i twórczości Stanisława Staszica". Więcej informacji w załącznikach.

23 maja 2013

Komunikat jury 20. edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Stanisławie Staszicu i jego epoce

W załączniku podajemy komunikat jury 20. edycji konkursu z zakończenia pierwszego etapu oceny prac konkursowych oraz informację o sposobie organizacji drugiego etapu konkursu, którego finał centralny zostanie rozegrany 6 czerwca 2013 r. w Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. S. Staszica w Nowym Targu.

08 marca 2013

Komunikat ze wspólnego posiedzenia Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej oraz Rady Dyrektorów Szkół Klubowych TSS w dniu 7 marca 2013 r. w Warszawie

W dniu 7 marca 2013 roku w siedzibie Zespołu Szkół nr 10 im. S. Staszica w Warszawie odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej oraz Rady Dyrektorów Szkół Klubowych Towarzystwa Szkół Staszicowskich. Komunikat z przebiegu i postanowień posiedzenia jest w załączniku.

13 grudnia 2012

Założenia programowo-organizacyjne 20. edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Stanisławie Staszicu i jego epoce (Nowy Targ 2013)

W związku z uchwałą numer 8 Walnego Zgromadzenia TPSS z 24 października 2012 roku Zarząd Główny Towarzystwa Szkół Stasziowskich publikuje tekst Założeń programowo-organizacyjnych 20. edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Stanisławie Staszicu i jego epoce, którego finał centralny zostanie rozegrany podczas kolejnego sympozjum szkół staszicowskich w czerwcu 2013 roku w Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. S. Staszica w Nowym Targu.

Wyświetlono pozycje od 21 do 30 z 41
© 2016 | Ogólnopolski Klubu Szkół Staszicowskich