Zgon dr. Stanisława Czarnieckiego
02 grudnia 2013

W dniu 27 listopada br. zmarł w Krakowie dr Stanisław Czarniecki, geolog, bibliofil, działacz społeczny i nauczyciel młodzieży, członek honorowy Towarzystwa Szkół Staszicowskich, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Od 1994 r. był stałym uczestnikiem dorocznych spotkań Ogólnopolskiego Klubu Szkół Staszicowskich. Bardzo sobie cenił te spotkania. Były dla niego okazją do poznawania kolejnych społeczności szkół staszicowskich i zarazem dawały mu sposobność oddziaływania w duchu staszicowskim na postawę nauczycieli i młodzieży. Czynne i świadome oddziaływanie w zakresie krzewienia myśli Staszica było dla niego jednym ze sposobów "bycia narodowi użytecznym".

© 2016 | Ogólnopolski Klubu Szkół Staszicowskich