Założenia programowo-organizacyjne 19. edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Stanisławie Staszicu i jego epoce (Stąporków 2012)
07 grudnia 2011

W dniu 6 grudnia 2011 roku podczas posiedzenia Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Szkół Staszicowskich oraz Rady Dyrektorów Szkół Klubowych w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Opocznie przyjęto założenia programowo-organizacyjne 19. edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Stanisławie Staszicu i jego epoce (Stąporków 2012). Tekst założeń w załączniku.

© 2016 | Ogólnopolski Klubu Szkół Staszicowskich