Wznowienie działalności Muzeum Stanisława Staszica w Pile
21 października 2022

Muzeum Stanisława Staszica w Pile po ponad rocznej przerwie wznowiło działalność. W ciągu minionych kilkunastu miesięcy dzięki dofinansowaniu z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz środków finansowych z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeprowadzono gruntowny remont domu Stasziców oraz zmodernizowano wystawę stałą. Uroczyste wznowienie działalności odbyło się 17 października br. Poniżej publikujemy komunikat w tej sprawie, który może zainteresować szkoły zrzeszone w Ogólnopolskim Klubie Szkół Staszicowskich.

 

***

Remont wykonano w 2021 roku dzięki dofinansowaniu projektu „Modernizacja i poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Pile” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego  Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 4.4 ,,Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, Poddziałania 4.4.1 „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu”, w wysokości 1 482 655,50 zł, co stanowiło 95% kosztów kwalifikowalnych.

W ramach prac (wymienię najważniejsze):

• wykonano izolację poziomą w piwnicy, wykonano posadzki betonowe, osuszono ściany sutereny, wymieniono stolarkę okienną (okna drewniane, skrzynkowe) i drzwiową, wykonano podłogę techniczną na strychu, zmieniono właz na strych na model z wysuwaną drabiną, demontaż i wykonanie nowych podłóg parteru i poddasza, wykonanie nowych schodów zewnętrznych do kondygnacji sutereny od strony ogródka, wraz z wykuciem nowego wejścia zewnętrznego, w strefie nowego wejścia montaż windy dla osób niepełnosprawnych;

• instalacje: likwidacja istniejącej kotłowni gazowej i wykonanie przyłącza do Miejskiej Energetyki Cieplnej, wykonanie w przestrzeni po kotłowni toalety przystosowanej do korzystania przez osoby z niepełnosprawnością oraz wnęki na kasetonowy węzeł cieplny, wykonanie nowych instalacji wod.-kan., zabezpieczenie ppoż., założenie nowej izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w dachu oraz na stropie pomiędzy strychem a poddaszem, wymiana grzejników, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wraz z centralą, modernizacja instalacji wewnętrznych: elektrycznej, oświetleniowej, niskoprądowych (system detekcji dymu, alarmowy, teletechnika, monitoring);

• prace konserwatorskie: konserwacja i wzmocnienie drewnianych belek stropowych nad parterem, naprawa tynków wewnętrznych, roboty malarskie całości wnętrz, renowacja istniejących okiennic drewnianych, renowacja tynków zewnętrznych i atrap konstrukcji szachulcowej, wykonanie nowych schodów na poddasze oraz schodów zewnętrznych.

Ponadto w ramach realizacji tego projektu, jako część niekwalifikowalną sfinansowaną ze środków przekazanych przez Gminę Piła, wykonano prace w ogrodzie, czyli nowe ogrodzenie oraz nowa scena wraz z zapleczem.

Dzięki realizacji tego projektu mamy zabezpieczony historyczny obiekt, zwiększono jego atrakcyjność i poprawiono warunki funkcjonowania przy równoczesnym założeniu jak najmniejszej ingerencji w historyczną bryłę obiektu.

 

 ***

„Modernizacja wystawy stałej: Stanisław Staszic – życie i działalność” z programu dofinansowania zadań w ramach PROGRAMU RZĄDOWEGO „Wspieranie działań muzealnych 2022” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Dofinansowanie w wysokości 190 453,00 zł, wartość projektu 238 453,00 zł.

Zadanie polegało, jak sama nazwa wskazuje, na modernizacji wystawy stałej poprzez zakup i montaż ekranów, paneli, głośników, magicznych szuflad i eksponowania zreprodukowanych zbiorów. Wykorzystanie w sposób optymalny niewielkich pomieszczeń muzeum do zaprezentowania nowych wątków życia i działalności Staszica, m.in. podróże do Wiednia, działalność publiczna i inne. Na wystawie zostały zamieszczone wcześniej nigdzie nieprezentowane zbiory: pierwodruki, litografie, ryciny, pisma, wspomnienia itp. Mamy nadzieję, że eskpozycja dzięki temu stanie się interesująca dla różnych grup wiekowych, w szczególności dzieci i młodzieży.

Ważnym elementem obydwu modernizacji jest dostosowanie do osób o specjalnych potrzebach.

 
© 2016 | Ogólnopolski Klubu Szkół Staszicowskich