Relacja z XXXIII Sympozjum Szkół Staszicowskich w Kielcach
06 listopada 2023

XXXIII SYMPOZJUM SZKÓŁ STASZICOWSKICH W KIELCACH

 

Towarzystwo Szkół Staszicowskich było organizatorem XXXIII Ogólnopolskiego Sympozjum Szkół Staszicowskich, które odbyło się w dniach od 27 do 29 września 2023 r. w ramach projektu „Staszic jako wzór - postawa staszicowska współcześnie”, finansowanego ze środków Fundacji PZU (dotacja 30 000 zł), we współpracy z Politechniką Świętokrzyską. Patronem medialnym wydarzenia była TVP 3 Kielce.

 

W spotkaniu o charakterze historyczno-naukowym uczestniczyło 68 osób – delegacje nauczycieli i uczniów z 17 (!!!) szkół ponadpodstawowych z: Białej Podlaskiej, Bochni, Gąbina, Grybowa, Kościelca, Kutna, Nowego Targu, Opoczna, Opola, Otwocka, Pińczowa, Płońska, Poznania, Radomska, Stąporkowa, Tomaszowa Mazowieckiego i Zgierza.

 

Program spotkania (zbyt krótkiego, według uczestników):

- spacer po Kielcach „Śladami Staszica” wzbogacony opowieściami pracownika naukowego Politechniki Świętokrzyskiej, pasjonata historii Ziemi Kieleckiej,

- prezentacje medialne przedstawiające działania szkół uczestniczących w sympozjum,

- seminarium naukowe i warsztaty dla młodzieży związane z postacią Stanisława Staszica i jego dokonaniami w województwie świętokrzyskim, prowadzone przez dr Jana Główkę z Politechniki Świętokrzyskiej (bardzo ciekawy i wyczerpujący wykład),

- wizyta edukacyjna w Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, miejscu pamięci narodowej Ziemi Kieleckiej (wspaniała lekcja dotycząca tragicznych kart historii Polski),

- inauguracja międzyszkolnego projektu dziennikarskiego on-line „Pod znakiem Staszica”, wprowadzające warsztaty dziennikarsko-edytorskie (prowadzone przez Macieja Pawłowskiego z Kutna),

- rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Staszic jako wzór” w formie kartek ilustrujących wybrane wydarzenia z życia Staszica, które będą wykorzystane do kalendarza na jubileuszowy rok 2026 (200-lecie śmierci Patrona).

 

Udział w sympozjum był doskonałą okazją (zwłaszcza dla uczniów) do zgłębienia wiedzy o naszym Patronie - współpraca w tym zakresie z Politechniką Świętokrzyską podniosła naukową rangę wydarzenia. Miała także miejsce międzyszkolna wymiana pomysłów, doświadczeń związanych z propagowaniem i wykorzystaniem naukowego dorobku Staszica oraz „uwspółcześnieniem” Jego postaci. Spotkanie dało szansę na dokonanie porównań i podpatrzenie ciekawych rozwiązań dotyczących funkcjonowania innych szkół i sposobów kultywowania tradycji związanej z Patronem. Wiele emocji dostarczył konkurs plastyczny – zgłoszono 56 prac i wyłoniono laureatów w drodze głosowania (głosy na 3 prace oddawali wszyscy uczestnicy sympozjum): I miejsce - Jadwiga Hudzik (Grybów), II miejsce - Kacper Broszkiewicz (Radomsko), III miejsce -  Kinga Białas (Opoczno); wyróżnienia: Weronika Kozłowska (Opoczno), Dominika Wójcik (Nowy Targ), Julia Supernat (Stąporków), Dzmitryj Taranovich (Poznań). Wszystkim uczestnikom konkursu bardzo dziękujemy za przygotowanie prac plastycznych. 

 

Więcej informacji w relacjach: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083376278837

oraz TVP 3 Kielce https://kielce.tvp.pl/73049493/w-kielcach-trwa-sympozjum-szkol-staszicowskich-z-calej-polski

 
© 2016 | Ogólnopolski Klubu Szkół Staszicowskich