Komunikat Zarządu Głównego TSS w sprawie pomnika Staszica w Zamościu
02 czerwca 2014

W dniu 2 czerwca br. na adres Prezesa TSS nadesłano pocztą elektroniczną pismo następującej treści:

"Władze miasta Zamościa z przyjemnością przyjęły inicjatywę usytuowania w publicznym miejscu żeliwnego popiersia Stanisława Staszica. Ksiądz Stanisław Staszic był związany z Zamościem i Ordynacją Zamojską, tworząc tu m.in. swoje dzieła oraz będąc wychowawcą synów ordynata. Przekazane do Muzeum Zamojskiego przez Pana Prezesa Bronisława Burego popiersie znajdzie swoje miejsce w sąsiedztwie budynku dawnej Akademii Zamojskiej i Pałacu Zamoyskich. Zgodnie z ustaleniami podjętymi na spotkaniu z Prezydentem Marcinem Zamoyskim i Dyrektorem Muzeum Zamojskiego Andrzejem Urbańskim, odsłonięcie pomnika odbędzie się we wrześniu 2014 r., na którą to uroczystość zapraszamy przedstawicieli młodzieży i nauczycieli szkół klubowych oraz wspierających działalność TSS przedstawicieli nauki."

Pismo podpisał z up. Prezydenta Miasta Zamościa mgr Andrzej Urbański, Dyrektor Muzeum Zamojskiego. Ustalenia, o których mowa w piśmie, podjęto 12 lutego br. w Zamościu z udziałem Prezesa TSS Bronisława Burego, Prezydenta Miasta Zamościa Marcina Zamoyskiego oraz Dyrektora Muzeum Zamojskiego Andrzeja Urbańskiego.

© 2016 | Ogólnopolski Klubu Szkół Staszicowskich