Komunikat w sprawie projektu "Pod znakiem Staszica"
14 listopada 2022

Towarzystwo Szkół Staszicowskich przedstawia poniżej komunikat w sprawie projektu "Pod znakiem Staszica", którego realizację w najbliższych miesiącach omówiono podczas XXXI Ogólnopolskiego Sympozjum Staszicowskiego w Sielpi.

 

Szanowni Koleżanki i Koledzy ze Szkół Staszicowskich,

 

w imieniu placówek zrzeszonych w Ogólnopolskim Klubie Szkół Staszicowskich serdecznie zapraszamy do udziału w 5-letnim projekcie „Pod znakiem Staszica”, którego zwieńczeniem, w 2026 roku, będzie uroczysty Jubileusz 200-lecia śmierci Stanisława Staszica – Patrona naszych szkół.

Idea wspólnych przedsięwzięć towarzyszy nam od 35 lat, za sprawą wieloletniego prezesa Bronisława Burego, który powołał do życia OKSS w 1987 roku. Klub skupia szkoły ponadpodstawowe imienia Stanisława Staszica zrzeszone pod egidą Towarzystwa Szkół Staszicowskich. Mamy nadzieję, że nasze grono poszerzy się z okazji tak ważnej dla nas rocznicy. 

Celem ogólnopolskiego projektu jest integracja młodzieży, opiekunów i dyrektorów szkół oraz wymiana wiedzy, pomysłów, doświadczeń związanych z propagowaniem i wykorzystaniem naukowego dorobku naszego Patrona, a także „uwspółcześnienie” Jego postaci. Zajęcia programowe w początkowej fazie projektu przygotowują m.in. szkoły z Białej Podlaskiej, Kutna, Białegostoku, Radomska, Gąbina, Stąporkowa. Mamy nadzieję na podjęcie współpracy z wieloma instytucjami, których udział podniesie rangę i wartość edukacyjną wydarzenia, m.in.: Muzeum Stanisława Staszica w Pile, Konsorcjum Podmiotów Ekonomii Społecznej „Przystań” w Hrubieszowie, Polską Akademią Nauk, Instytutem Staszica, wyższymi uczelniami imienia Staszica oraz fundacjami.

 

W kolejnych latach 2022-2025 proponujemy pracę nad następującymi zagadnieniami:

2022 – Staszic jako człowiek kreatywny, wszechstronny, działający na wielu polach: naukowym, oświatowym, gospodarczym, administracyjnym. Ślady aktywności Staszica w moim regionie (lub z regionów wybranych).

2023 – Staszic jako wzór (wstęp z testamentu Staszica). Podejmowanie działań propagujących postawę staszicowską oraz prezentacja śladów upamiętniających działania i postać Staszica w mojej okolicy.

2024 – Staszic jako dobroczyńca, prekursor ekonomii społecznej. Jak pomagamy innym? – działalność wolontariacka w moim regionie.

2025 – Staszic jako postać ponadczasowa. Wybór myśli i poglądów Staszica, które nadal są aktualne w swoim przesłaniu. Jaką sferę życia w dzisiejszej Polsce uważałby za wymagającą uwagi, naprawy, zaangażowania?

W roku jubileuszowym 2026 odbędzie się ogólnopolska debata wokół postaci Patrona oraz uroczyste sympozjum podsumowujące całość projektu.

Planujemy atrakcyjne formy wspólnego działania: webinaria online, spotkania „na żywo” (przynajmniej raz w roku), warsztaty dziennikarskie, fotograficzne, teatralne, konkursy, gry terenowe, wycieczki. Uczestnicy będą wspólnie tworzyć i prezentować swoje prace, często w zespołach międzyszkolnych. Rezultaty zamierzamy opracować i wydać w formie publikacji.

 

Harmonogram działań zaplanowanych na rok szkolny 2022/23:

1. XXXI Sympozjum Szkół Staszicowskich – inauguracja projektu „Pod znakiem Staszica”. Spotkanie przedstawicieli szkół (uczniowie + opiekunowie) w Sielpi (woj. świętokrzyskie) w dniach 5-7.10.2022 r.  

2. Webinarium poświęcone wszechstronności i ponadczasowości dokonań Stanisława Staszica połączone z grupowymi warsztatami w „pokojach”.

3. Aktywność „w sieci” – zaproszenie szkół do wspólnego tworzenia ciekawych form propagowania postaci Patrona, m.in. kwartalne zadania w międzyszkolnych zespołach.

Serdecznie zapraszamy Szkoły do uczestnictwa w naszym projekcie. Można zgłosić się w każdym momencie trwania projektu drogą e-mailową na adres: staszic.tss@gmail.com,  kontakt telefoniczny: 661 693 661.

© 2016 | Ogólnopolski Klubu Szkół Staszicowskich