Jak wstąpić poradnik

1. Aby zostać członkiem Towarzystwa Szkół Staszicowskich należy:

  • uważnie zapoznać się ze statutem (patrz: www.oksstss.cba.pl lub www.szkolystaszicowskie.pl)
  • zapoznać się z informacjami o stowarzyszeniu i klubie zamieszczonymi na wyżej wymienionych stronach internetowych
  • wypełnić i przesłać na adres Zarządu Głównego TSS deklarację woli przynależności do stowarzyszenia (dotyczy osób fizycznych) i klubu (dotyczy szkół).

2. Zarząd Główny podejmuje decyzję o przyjęciu na najbliższym posiedzeniu, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od daty przyjęcia deklaracji.

3. Szkoły noszące imię Stanisława Staszica do deklaracji dołączają ankiety zawierające niezbędne o nich informacje.

4. W załącznikach podano wzory deklaracji oraz treść ankiety.

 
© 2016 | Ogólnopolski Klubu Szkół Staszicowskich