Rok 2016

2016-01-20  Miętne - Warszawa 2016 (komunikat)

Dwudziesta trzecia edycja ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Stanisławie Staszicu i jego epoce odbędzie się podczas dorocznego spotkania szkół klubowych, którego organizatorami w roku bieżącym będą: Zespół Szkół Rolniczych - Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Staszica w Miętnem oraz Zespół Szkół nr 10 im. Staszica w Warszawie. Spotkanie odbędzie się 29 i 30 września 2016 r. Założenia programowo-organizacyjne 23. edycji konkursu są opublikowane w załączniku.

 
© 2016 | Ogólnopolski Klubu Szkół Staszicowskich